Podmínky používání aplikace Služba na veřejnosti

(dále jen Podmínky)

Aktualizováno 28. 5. 2019archiv verzí

Změny oproti předchozí verzi Podmínek

 1. Zavedeno číslování odstavců pro snazší orientaci v Podmínkách.
 2. Zaveden tento registr změn.
 3. V bodu 2.a změna slovosledu bez vlivu na význam.
 4. Pozn. Obsahově se Podmínky nezměnily.

0. Úvod

 1. Aplikace Služba na veřejnosti provozovaná na webových stránkách svedkove.cz (dále jen aplikace) je určena pouze registrovaným uživatelům, kteří jsou seznámeni s jejím účelem a způsobem používání.

1. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Kdokoli používá aplikaci (dále jen uživatel), činí tak dobrovolně z vlastní vůle a s vědomím, že autor aplikace negarantuje funkčnost ani dostupnost aplikace; nepřijímá jakoukoli odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s používáním a provozem aplikace nebo jako důsledek špatného fungování aplikace či její nefunkčnosti; nepřebírá odpovědnost za jednání uživatelů aplikace.

2. Povinnosti uživatelů

 1. Žádný uživatel nesmí osobní údaje ostatních uživatelů uchovávat mimo aplikaci ani předávat třetí osobě, kromě situací výslovně uvedených v těchto podmínkách dále.
 2. Uživatel musí používat bezpečné heslo, které nebude nikde zaznamenávat ani ukládat v Internetovém prohlížeči. Heslo ani uživatelské jméno nesmí uživatel sdělit nikomu dalšímu.
 3. V případě vyzrazení nebo kompromitace hesla, je uživatel povinen si vytvořit nebo vygenerovat v aplikaci nové heslo a musí tak učinit neprodleně.

3. Používání cookies

 1. Aby mohla aplikace správně fungovat, ukládá do zařízení uživatele malé datové soubory (zvané cookies). Soubory cookies slouží pouze k účelům, které přímo souvisí s provozem aplikace, a to:
  1. přihlášení uživatele do aplikace,
  2. uložení udělení souhlasu s podmínkami,
  3. správné fungování map (jde o službu poskytovanou třetí stranou, společností Google, proto i související cookies pocházejí ze stránek google.com).

4. Používání osobních údajů

 1. Každý uživatel, bere na vědomí, že tato aplikace používá zákonným způsobem osobní údaje. Uživatelé poskytují své osobní údaje dobrovolně při registraci do aplikace nebo osobně správci aplikace. Používáním aplikace uživatel poskytuje souhlas s používáním svých osobních údajů. Dále uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly použity ostatními uživateli aplikace, autorem aplikace, případně společností hostující aplikaci. Osobní údaje mohou být také používány celosvětovou náboženskou organizací svědků Jehovových (například mohou být umístěny na nástěnce v sále Království svědků Jehovových).
 2. Nikomu není dovoleno zadávat do aplikace osobní údaje jiné osoby, pokud k tomu předem nezískal její souhlas. Tento souhlas je nutné stvrdit písemně, nebo používáním aplikace. (Pokud například správce na žádost uživatele vytvoří jeho účet, uživatel se přihlásí a tím sám potvrdí souhlas s podmínkami používání aplikace. Pokud z jakéhokoli důvodu není možné, aby se uživatel sám přihlásil, musí podepsat Souhlas s používáním osobních údajů – správce aplikace odešle podepsaný Souhlas zpracovateli osobních údajů.)
 3. Nezletilý uživatel musí vždy poskytnout Souhlas písemně (včetně souhlasu zákonného zástupce).
 4. K osobním údajům může patřit jméno, pohlaví, kontaktní informace, informace o rezervacích ve službě na veřejnosti, údaje o přihlášení a aktivitě (včetně IP adresy zařízení, ze kterého se uživatel k aplikaci připojil). Používání osobních údajů může znamenat shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, vytváření statistik, ukládání těchto údajů a podobné operace s nimi.
 5. Osobní údaje se budou uchovávat tak dlouho, jak to bude potřebné pro výše uvedené nebo jiné legitimní účely.
 6. Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným v aplikaci, právo požádat o jejich smazání nebo o omezení jejich zpracovávání a právo opravit jakékoli nepřesnosti v nich. Dále mohou kdykoli zrušit svůj souhlas, aby byly jejich osobní údaje nějakým konkrétním způsobem nadále používány. V případě, že uživatel zruší souhlas s používáním svých osobních údajů, správci aplikace mohou oprávněně používat některé osobní údaje dál i bez takového souhlasu, pokud to umožňují právní předpisy upravující ochranu osobních údajů nebo pokud to vyžadují legitimní účely. Uživatelé si uvědomují, že mají právo podat stížnost k orgánu, který dohlíží na ochranu osobních údajů.
 7. V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů jsou v aplikaci implementována různá procedurální a technická bezpečnostní opatření, aby byly osobní údaje chráněny. Uživatelé si uvědomují, že k jejich osobním údajům bude mít přístup jenom omezený počet oprávněných osob, a to za účelem, který odpovídá účelům provozování aplikace (jak je uvedeno výše).
 8. Jakékoli dotazy je možné poslat odpovědné osobě dohlížející na ochranu osobních údajů na emailovou adresu: info@svedkove.cz
 9. Kvůli změnám v aplikaci, v zákonech a v technologiích se čas od času může změnit způsob, jak je s osobními údaji nakládáno. Proto může být nezbytné změnit obsah stránky Podmínky používání aplikace. Občas se prosím podívejte na stránky aplikace, jestli se Podmínky nějak nezměnily.


.:: ZPĚT ::.


konec